Leadership-during-crisis

Лидерство по време на кризи

Лидерството по време на криза е от решаващо значение за всяка организация. Първата стъпка, която лидерите трябва да направят, е да признаят, че компанията е изправена пред криза. Това обаче може да бъде трудна стъпка, особено когато кризата се развива бавно и израства от познати обстоятелства, които прикриват нейната същност. Именно тук лидерите трябва да преодолеят предразсъдъка за нормалност, който може да ги накара да подценят възможността за криза и потенциалното ѝ въздействие.

Това, от което се нуждаят лидерите по време на криза, не е предварително изготвен план за реакция, а по-скоро поведение и нагласи, които ще им попречат да реагират прекалено остро на вчерашните събития и ще им помогнат да гледат напред. Ето някои ключови съображения за лидерството по време на криза:

Комуникация: 

Ефективната комуникация е от решаващо значение по време на криза. Лидерите трябва да информират екипите си за това какво се случва, какво правят за справяне с кризата и какви са следващите стъпки. Те също така трябва да изслушват членовете на екипа си и да отговарят на техните опасения.

Адаптивност: 

Лидерите трябва да бъдат адаптивни по време на криза. Те трябва да са готови да променят курса, когато е необходимо, и да коригират плановете си в зависимост от развитието на ситуацията.

Решителност:

Лидерите трябва да бъдат решителни по време на криза. Те трябва да са готови бързо да вземат трудни решения и да предприемат действия за справяне с кризата.

Сътрудничество: 

Сътрудничеството е от съществено значение по време на криза. Лидерите трябва да работят със своите екипи и други заинтересовани страни, за да разработят решения и да ги приложат ефективно.

Съпричастност: 

Лидерите трябва да бъдат съпричастни по време на криза. Те трябва да осъзнаят въздействието, което кризата оказва върху членовете на техния екип, и да реагират със съчувствие и разбиране.

Стратегическо мислене: 

Лидерите трябва да бъдат стратегически настроени по време на криза. Те трябва да мислят отвъд непосредствената криза и да обмислят дългосрочните последици от своите решения.

В заключение, признаването на факта, че компанията е изправена пред криза, е първата стъпка, която лидерите трябва да предприемат. Те трябва да преодолеят пристрастието към нормалността и да са готови да предприемат необходимите стъпки за справяне с кризата. Това, от което се нуждаят лидерите по време на криза, не е предварително изготвен план за реакция, а по-скоро поведение и нагласи, които ще ги предпазят от прекомерна реакция и ще им помогнат да гледат напред. Ефективната комуникация, адаптивността, решителността, сътрудничеството, емпатията и стратегическото мислене са критични компоненти на лидерството по време на криза. Като въплъщават тези черти, лидерите могат да помогнат на своите организации да преодолеят бурята и да излязат по-силни от другата страна.

За да научите повече по темата, заповядайте на предстоящите обучения в MG Academy по „Мениджмънт и Лидерство“

https://mgacademy.bg/management-and-leadership/