Measuring-for-Correction-and-Control-in-Team-Leadership

Колко е важен контрола в лидерството?

Като ръководител на екип е от решаващо значение да гарантирате, че екипът ви работи по най-добрия начин. Как обаче да разберете дали екипът ви изпълнява целите си или има области, които се нуждаят от подобрение? Отговорът се крие в измерването с цел корекция и контрол.

Измерването за корекция и контрол включва събиране на данни за ключови показатели за изпълнение (KPI) и използване на тези данни за вземане на информирани решения за това как да се подобри работата на екипа. В тази статия ще обсъдим значението на измерването за корекция и контрол в ръководството на екипа и как да определим необходимостта от него.

Защо е необходимо въвеждане на измерване, контрол и корекция?

Идентифициране на пропуските в изпълнението: 

Измерването на ключовите показатели за ефективност ви помага да идентифицирате областите, в които екипът ви не отговаря на очакванията. Като идентифицирате пропуските в изпълнението, можете да предприемете коригиращи действия, за да подобрите изпълнението.

Проследяване на напредъка:

Измерването на ключовите показатели за ефективност ви помага да проследите напредъка на екипа си във времето. Това ви позволява да видите дали екипът ви се подобрява или има области, които се нуждаят от повече внимание.

Подобряване на вземането на решения:

Измерването на ключовите показатели за ефективност ви предоставя данните, от които се нуждаете, за да вземате информирани решения за това как да подобрите работата на екипа. Това ви помага да вземате решения въз основа на факти, а не на предположения.

Да държите членовете на екипа отговорни:

Измерването на ключовите показатели за ефективност осигурява начин да държите членовете на екипа отговорни за тяхното представяне. То поставя ясни очаквания и ви позволява да предоставяте обратна връзка въз основа на данни.

Определяне на необходимостта от измерване с цел корекция и контрол

Определете целите на екипа: 

Започнете с определянето на целите на екипа си. Какви са целите, които искате да постигнете? Това ще ви помогне да определите какви ключови показатели за ефективност да измервате.

Определете ключовите показатели за ефективност: 

След като сте определили целите на екипа, трябва да идентифицирате ключовите показатели за ефективност, които са от значение за постигането на тези цели. KPIs трябва да бъдат конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани със срокове (SMART).

Определете методите за събиране на данни:

След като сте определили своите ключови показатели за ефективност, трябва да определите как ще събирате данните. Това може да включва ръчно събиране на данни, автоматизирано събиране на данни или комбинация от двете.

Установете базова линия: 

Преди да можете да измервате напредъка, трябва да установите базова линия. Това включва събиране на данни за вашите ключови показатели за ефективност, преди да направите каквито и да било промени.

Определяне на цели: 

След като сте определили базовата линия, можете да зададете цели за всеки ключов показател за ефективност. Целите трябва да са амбициозни, но постижими.

Анализирайте и предприемете действия: 

След като сте събрали данни и сте определили цели, трябва да анализирате данните и да предприемете коригиращи действия, ако е необходимо. Това може да включва промяна на процесите, осигуряване на допълнително обучение или други корекции.

В заключение, измерването с цел корекция и контрол е важен компонент на екипното лидерство. То ви позволява да идентифицирате пропуските в изпълнението, да проследите напредъка, да подобрите вземането на решения и да държите членовете на екипа отговорни. Като следвате стъпките, описани по-горе, можете да определите необходимостта от измерване за корекция и контрол и да го използвате, за да подобрите работата на екипа си.

За да научите повече по темата, заповядайте на предстоящите обучения в MG Academy по „Мениджмънт и Лидерство“