change-employees-organization

Промяната в хората и организацията

Промяната в хората и организацията

При хората, промяната се изразява в няколко аспекта:

Навиците и рутината

Неудобство

Страх от неизвестното и незнанието

В корпоративната среда промяната намира отражение в новите процедури, промяна на системите или съкращения. Промените могат да се наложат заради остаряването на технологиите, с които фирмата работи. Или лошите резултати на финансовия пазар да доведат до неизбежни съкращения.

Те се изразяват в премахването на отдели, които пречат на фирмените цели за определен период или намаляването на обема на хората в тях. В организациите друг вид промяна е инвестирането в ресурси. Най-важното на всички новости въвеждани в бизнеса е правилното им презентиране. Ако промяната е обяснена правилно, служителите ще я приемат веднага!

Митове на служителите:

Промяната е опция!

Промените стават бързо!

Решенията трябва да са перфектни!

Съпротивлението е лош знак!

Старите кучета не могат да научат нови трикове!

Няма перфектност при промяната, тя изисква от нас да се променим веднага. Ако във фирмата видим, че има хора, които не искат да се променят, ние трябва да ги отстраним. Ако сме добри мениджъри, не трябва да им даваме време, че нещата ще се променят и им трябва време. Или приемат новостите или ги освобождаваме, за да запазим работна среда здравословна и продуктивна.

Изключително важно умение за един мениджър е начинът, по който поднася потребността от промяна на служителите. Той трябва да се научи да обясни нещата кратко и ясно и да цели служителя да си каже „Ахааа, заради това и това ще го направя!“.

Комуникирането по правилния начин с правилните подходи е ключът на мениджъра за запазването на екипа и работоспособността. След въведените промени в процесите на работа, той не трябва да спира да информира хората и да пише кратки анализиращи имейли. В тях трябва информацията да е добре структурирана и поднесена на разбираем език, за да няма неразбрали.

За да научите повече за лиреството заповядайте на някое от нашите предстоящи обучения по “Мениджмънт и Лидерство”

https://mgacademy.bg/management-and-leadership/