change-introduction-management

Въведение в управление на промяната

Промяната е нещото, от което повечето хора се ужасяваме, не желаем да приемем и се съпротивляваме. Но правилно ли е това?
Ако не се отървем от вътрешните бариери, които сме си сложили не бъдат махнати, ние ще се движим в един омагьосан кръг. Ако нещо в живота ни ни казва, че не сме го направили и ние повярваме в това, ще бъдем като слончето на Хорхе Букай – вързани за вътрешно поставените си от нас вериги.
Можем да разделим промените на 3 вида:
 Малка – тя се случва на всеки 1-3 мес
 Средна – появява се на всяка 1 година
 Голяма – случваща се на всеки 3 години
Малките промени не са толкова плашещи и в повечето случаи се приемат добре. Средната и голямата промяна носи стрес на мениджърите, защото те нямат идея каква е промяната. Вследствие на тяхното незнание ние служителите получаваме лоша работна среда, която ни действа демотивиращо. Това води до ниска продуктивност, нежелание за работа и постоянно оплакване.
Управление на промяната е подход, който е свързан с подхода на прилагането на подходи и техники за управление на хората. Мениджърите, които искат здрав, сплотен и продуктивен екип трябва да се информират от появата на нови неща. Кога тази промяна трябва да се въведе в организацията и по какъв начин ще рефлектира тя на екипа.
Стресът и промяната, протичат през 3 фази:
 1 – отричане
 2 – шок
 3 – стрес
Всичко е въпрос на навик! Важното е да разберем и приемем нуждата от промяна, когато трябва да се променяме. Не трябва да търсим негативното в нея. Всяка промяна носи негативно усещане, когато не е осъзната и премислена. Ако изследваме и разберем причините за промяната и какви ще са положителните неща от въвеждането й в ежедневието ни, за нас тя ще бъде нещо позитивно. Ще открием собствените си ползи от нея. Това ще ни направи щастливи и мотивирани, а не кисели и оплакващи се.

За да научите повече за лиреството заповядайте на някое от нашите предстоящи обучения по “Мениджмънт и Лидерство”

https://mgacademy.bg/management-and-leadership/