Въведение в емоционалната интелигентност EQ

Защо е важна Емоционалната интелигентност?

Защо е важна Емоционалната интелигентност?

Да познаваш емоциите си и да ги откриваш в другите е прекрасно умение. Емоционалната интелигентност е от значение в разнообразие от ситуации. Например приложението й на работа. В практиката е доказано, че емоциите са мотиватори или демотиватори на служителите. Ако служителят се чувства комфортно на работа, производителността му ще е висока. Обратното ще стане ако работното място му носи негативен стрес, тогава той ще работи на едва 30% от уменията си. За един лидер или мениджър високото ниво на емоционалната интелигентност е ключово и важно умение, защото това му дава стабилно лидерство и мотивация на големи групи от хора.

Лидерите, които са уверени в себе си и говорят откровено виждат голямата бизнес картина – началото на фирмата, кулминацията развитие, постигнатите резултати и бъдещи цели. Това е така, защото те свободно обясняват нуждите и желанията си и се ангажират с конкретни цели. Най- важното умение за тях е способността им да са гъвкави. Мотивацията и вдъхновението могат да са насърчаващи, когато лидерът фокусира вниманието си над положителните резултати и методи. Емоционалната връзка със служителите стимулира позитивни действия за постигане на поставени цели.

Според Голман 67% от уменията, които хората притежават се основават на емоционална интелигентност. Друго негово заключение е, че рамката на емоционалната интелигентност може да бъде поставена върху познаването и регулирането на емоциите. Всяка част от тази рамка може да се фокусира само към личността или към другите. Мениджърът или лидерът, който обръща внимание на определените стандарти в организацията и поема отговорност за действията си, лесно ще постигне уважение и желания статус.

Служителите възприемат емоциите на мениджърите си и могат директно или индиректно да повлияят на работата си. На база на мениджърските емоции работниците създават свое впечатление за тяхната ефективност или неефективност на работните им задължения.

За да научите повече за лиреството заповядайте на някое от нашите предстоящи обучения по “Мениджмънт и Лидерство”

https://mgacademy.bg/management-and-leadership/