5-steps-to-manage-change

Пет стъпки за управление на промяната

Пет стъпки за управление на промяната

Когато вашата организация приема нови проекти, инициативи или възможности, които да подобрят цялостното представяне, всички във фирмата са подложени на промяна. Видовете промени могат да варират от позицията, на която са назначени някои от работниците и политиката на фирмата, до самата обстановка в офиса и технологията, с която се работи. Управлението на тези промени се състои в това да напътстваме и да помагаме индивидуално на хората да преминат успешно през периода на промяна.
Има 5 стъпки за успешен change management:
1.Определете какви промени са нужни:
-анализирайте сегашните процеси на работа
-направете план, който ще следвате, за да извършите промените
-обмислете положителните и отрицателните неща, които ще постигнете
2.Подгответе своите служители за промяната:
-Съветвайте се с вашите колеги
-Направете митинг, на който да генерирате идеи как да се случат промените
3.Формулирайте план:
-Опишете ясно своите цели
-Поставете си срок, в който да ги изпълните
4.Изпълнете планираните промени:
– Следвайте стъпка по стъпка плана
– Наблюдавайте процеса на промяна
– Осигурявайте подкрепа
5.Оценете успеха:
– Сравнете преди и след промяната, и дали сте постигнали желаният ефект
– Определете какво сте научили, за да го приложите в по-нататъшни промени

За да научите повече за лиреството заповядайте на някое от нашите предстоящи обучения по “Мениджмънт и Лидерство”

https://mgacademy.bg/management-and-leadership/