introduction-to-transactional-analysis

Транзакционен анализ – Въведение

Транзакционният анализ е подход на междуличностни отношения, развит през 1960 г. от д-р Ерик Берн. Подкрепя се от философията, че хората могат да се променят и всички имаме право да сме на този свят, и да сме одобрени. В транзакционният анализ, хората имат 3 страни или ”его-състояния” към личността си (родител,възрастен и дете), тези ”его-състояния” взаимодействат помежду си под формата на ”транзакции”, както вътрешно така и външно с други хора. Според него ние сме доминирани последователно и в различна степен от една от трите части на нашата личност. Изучавайки състоянията на егото, разбираме поведенията, което те предизвикват, игрите, до които те водят и сценариите, които предизвикват. Транзакционният анализ ни помага да разберем как се свързваме с хората около нас и ни дава полезни начини за самопознание и личностно развитие. Той е много често използван в психотерапията, както и в обучението и работата.

За да научите повече за лиреството заповядайте на някое от нашите предстоящи обучения по “Мениджмънт и Лидерство”

https://mgacademy.bg/management-and-leadership/