talent-retention

Управление на таланти – Ангажиране и задържане на вашите таланти

Като мениджър вашата роля, ценности и стил на управление имат значителен ефект върху степента, в която членовете на вашия екип се чувстват ангажирани и мотивирани.

„Талантливите служители се нуждаят от страхотни мениджъри. Талантливият служител може да се присъедини към една компания поради харизматичните си лидери, нейните щедри социални придобивки и програми за обучение от световна класа, но колко дълго остава този служител и колко е продуктивен, докато е там, се определя от връзката му с неговия непосредствен ръководител.“ 

Следователнo опитът да създадете климат, който прави престоя полезен за вашия екип, би било добра инвестиция на вашето време и усилия. Следните топ съвети очертават няколко неща, които можете да направите, за да се ангажирате и да запазите най-добрия си талант:

Усетете пулса

Обърнете внимание как хората се чувстват към работата си и предприемете проактивни стъпки, за да задържите таланта.

 • Разгледайте с членовете на вашия екип, по време на даване на обратна връзка или по-неофициално, какво ги кара да търсят нови възможности. Какви са техните ценности? Какво ги мотивира? Идентифицирайте всички повтарящи се проблеми относно работата или работната им среда. Непрекъснато питайте най-важното и отговаряйте на това, което чувате.
 • Разберете нуждите и стремежите на хората от вашия екип, за да можете да изследвате творчески начини да ги мотивирате и подкрепяте. Работете с тях, за да идентифицирате основните им нужди и да планирате как можете да им помогнете да удовлетворят тези нужди.
 • Помислете за разработване на индивидуализирани планове за задържане на най-добрите таланти. Те трябва да изследват баланса между развитието, предизвикателството в работата и баланса между работата и живота.
 • Поддържайте връзка с предишни талантливи служители. Можете да се поучите от тях и да създадете среда, която би могла да ги стимулира да се върнат обратно.
 • Създавайте значими, вълнуващи работни места.
 • Служителите са по-склонни да останат, ако се чувстват ценени в работата си.
 • Формирайте роли и отговорности за силните страни на отделните членове, когато е възможно. Ако е възможно, премахнете непривлекателен елемент от работата може да насърчи член на екипа да остане.
 • Често хората се радват на предизвикателна работа повече от тази, която не ги развива достатъчно. Така че, създайте работни места, които предизвикват хората. Помислете за смяна на работата, обогатяване на задълженията или работа по проекти, за да поддържате интереса и да осигурите възможности за личностно развитие.
 • Поставете ясни цели. Служителите искат да работят към ясни цели, спрямо които могат да оценят своя напредък и развитие. Покажете как техният принос е обвързан с корпоративните цели.
 • Уверете се, че разпознавате прогреса и високата производителност. Липсата на признание за завършена работа може да доведе до нисък морал. Личните награди са най-ефективни, когато са незабавни и неформални. Кратка ръкописна бележка, кратко телефонно обаждане или просто словесна благодарност често може да се възприемат като истински и искрен жест и да бъдат оценени повече от продуктите на добре структурирана и добронамерена програма за корпоративно разпознаване.
 • Овластяването / автономността може да бъде мощен мотиватор. Това показва на служителите, че са ценени. Насърчете членовете на екипа да поемат повече контрол върху работата си, като им дадете толкова свобода да планират и работят самостоятелно, колкото смятате, че е подходящо. Помогнете им да се научат и да изградят увереността си, което от своя страна увеличава приноса и подкрепя ангажимента.

Насърчете личностния растеж

Кариерният растеж, ученето и развитието се посочват последователно като причини за лоялност към работодателя.

 • Ефективната обратна връзка относно индивидуалното представяне е от съществено значение за личното развитие.
 • Помогнете да оцените уменията и компетенциите на служителите си и дайте началото на обучението и развитието, от което се нуждаят.
 • Създайте планове за кариерно развитие, които ангажират и задържат вашите служители.

Насърчаване на баланса между работата и живота

Качеството на живот става все по-ценно за служителите, отколкото материалната печалба. Проучванията показват, че хората ценят високо живота, който живеят извън работата. Балансът между работата и семейния/ социалния живот може да помогне да се гарантира, че служителят остава щастлив на работното място.

 • Уверете се, че членовете на екипа се ползват изцяло от правото си на почивка.
 • Помислете за собствената си работна практика. Какво послание има тя?
 • Където можете, осигурете гъвкавост в работното време, за да помогнете на членовете на екипа да се справят с лични проблеми или да управляват вътрешни уговорки.

Заключение

Има много фактори, които ще повлияят на решението на хората да напуснат организацията си. Когато служителите са питани за причините им да напуснат организация, те твърдят, че техните компании са безразлични към тях, че не се грижат достатъчно, за да се ангажират с тях и работата, която вършат.

Като някой, който управлява другите, вие имате силата да помогнете да оформите културата на местно ниво, което прави престоя ви полезен за вашия екип.

За да научите повече за лиреството заповядайте на някое от нашите предстоящи обучения по “Мениджмънт и Лидерство”

https://mgacademy.bg/management-and-leadership/

Източници:

 1. Marcus Buckingham & Curt Coffman, First, Break All the Rules: What the World’s Greatest Managers Do Differently (Free Press Business, 1999)