vision-how-to-create

Лидерство – Създаване на визия

Мощните и успешни визии имат редица общи теми: те са широко популярни, тясно свързани с промените, вдъхновяват и обединяват хората да вярват в по-добро бъдеще и рисуват ясна картина накъде се насочват хората. Тази статия обяснява какво е визия и подробно описва тези теми.

В организационно отношение визията може да се разглежда като описание на идеално бъдещо състояние; желателно и същевременно силно амбициозно; достатъчно далеч от настоящата реалност, за да бъде наистина много различно; но в крайна сметка постижимо. Визията може да служи за четири основни цели на една организация и нейните хора. Това са:

  • Визията свързва настоящето с бъдещето.
  • Визията стимулира ангажираността на хората.
  • Визията дава смисъл на работата.
  • Визията установява стандарт за високи постижения.

В допълнение към това, визията:

  • има широка привлекателност – визията трябва да се хареса на най-важните от организационните активи – хората. Визията трябва да включва и овластява хората, като насърчава възприемането от цялата организация. Визията трябва да вдъхновява всички да се стремят и да постигат общи цели.
  • се занимава с промяна – визията трябва да помогне на организацията чрез промяна. Поставяйки ясни цели и действия, визията ще помогне на хората да разберат и да се справят с промените. Ясно определен набор от цели ще помогне на хората да се справят с несигурността.
  • насърчава вярата и надеждата – визията трябва да вдъхновява хората. Това трябва да накара хората да повярват, че могат да го постигнат.
  • отразява високи идеали – визията трябва да бъде едновременно вдъхновяваща и приповдигаща. Това й позволява да стимулира хората в действие, да ги накара да работят за постигане на обща цел.
  • определя дестинацията и пътуването – успешните визии включват както крайни цели, така и конкретни цели за картографиране на пътуването. Тези цели трябва да отразяват културата и ценностите на организацията. Чрез ясно дефиниране на пътна карта въз основа на разпознаваеми основни ценности, хората ще бъдат в състояние да разберат и съответно да действат.

За да научите повече за лиреството заповядайте на някое от нашите предстоящи обучения по “Мениджмънт и Лидерство”

https://mgacademy.bg/management-and-leadership/

Източници:

  1. Richard L Daft, Leadership, Theory and Practice (Dryden Press, 1999)