managers-and-leaders

Лидерство срещу мениджмънт

Когато говорим за разликите между лидерство и мениджмънт трябва да имаме предвод три съществени факта:

 1. Лидерите и мениджърите са от съществено значение за успеха на екипа и организацията.
 2. Те са взаимно допълващи се, но не са еднакви.
 3. Разбирането на разликата помага на организациите да бъдат по-ефективни.

Какво е мениджмънт?

„Да управляваш средства за създаване, изпълнение, поемане на отговорност или за поведение.“

Какво е лидерство?

„Воденето оказва влияние, насочва се в посока, курс, действие или мнение.“ 

Каква е разликата?

 • Лидерите създават визия и генерират подкрепа за нея.
 • Мениджърите работят, за да превърнат визията в реалност.

Предизвикателствата, пред които организациите са изправени

Как да комбинирате най-добрите аспекти на лидерството и управлението и да ги използвате, за да ги балансирате. 

Четири често срещани погрешни схващания относно лидерството:

Погрешно схващане 1

Термините „управление“ и „лидерство“ могат да се използват взаимозаменяемо.

Реалността:

Въпреки че може да се допълват, лидерството и управлението са много различни.

Погрешно схващане 2

„Лидерство“ се отнася само за хората от самия връх на организациите и всички по-долу са „Мениджъри“.

Реалността:

Реалността е, че лидерите съществуват на всички нива в една организация.

Погрешно схващане 3

„Лидерството“ е тясно свързано с личността или харизмата.

Реалността:

Това предполага, че лидерските качества са нещо, с което сте родени. Въпреки това, чрез процес на подобрено самосъзнание, личностно развитие и опит, лидерството може да се научи.

Погрешно схващане 4

Мениджърите са „дронове“, а лидерите са „визионери“. 

Реалността:

Този стереотипен поглед върху организационния живот не е точен и подценява важната роля мениджърите.

Как лидерите и мениджърите се допълват взаимно 

Фокус

Лидер:

 • създава визия и стратегия
 • следи бъдещето
 • фокусира се върху хората

Мениджър:

 • създава конкретни цели и планове
 • следи изпълнителите
 • фокусира се върху процеса и структурата

Перспектива

Лидер:

 • има перспектива за дълъг обхват
 • пита „какво“ и „защо“

Мениджър:

 • Има кратък обхват
 • Пита „как“ и „кога“

Разпределяне

Лидер:

 • създава култура и силни ценности
 • осигурява голямата картина
 • намалява границите

Мениджър:

 • организира служителите
 • осигурява конкретна посока
 • създава граници

Връзки

Лидер:

 • действа като коуч
 • има сила на убеждаване
 • разпалва огъня в хората

Мениджър:

 • действа като шеф
 • има позиционна мощност
 • запалва огън под хората

Резултати

Лидер:

 • създава промяна
 • избира пътя

Мениджър:

 • поддържа стабилност
 • получава резултати

Запомнете: не всеки лидер е мениджър, но всеки мениджър трябва да покаже лидерство.

За да научите повече за лиреството заповядайте на някое от нашите предстоящи обучения по “Мениджмънт и Лидерство”

https://mgacademy.bg/management-and-leadership/

Източници:

 1. Warren Bennis, Learning to Lead: A Workbook on Becoming a Leader, (Perseus Books, Addison Wesley, 1997) p9.
 2. Ibid.
 3. J P Kotter, ‘What Leaders Really Do’, Harvard Business Review (December 2001). Available at:http://hbr.org/2001/12what-leaders-really-do/ar/1 (accessed 13 October 2014).
 4. Jane Simms, ‘Bosses caught in the middle’, Director Magazine (May 2010). Available at:http://www.director.co.uk/magazine/2010/5_May/simms_63_09.html (accessed 13 October 2014).
 5. Paul J Schoemaker and J Edward Russo, ‘A Pyramid of Decision Approaches’, California
 6. Management Review (Fall 1993) pp 9-31.Copyright © 1993, by The Regents of the University of California. Reprinted from the California Management Review, Vol. 36, No. 1. By permission of The Regents.