keeping-talent

Управление на таланти – Как да задържим талант в тежки времена

По време на периоди на икономическа промяна организациите трябва да се борят по-силно за оцеляване и да зависят от най-добрите изпълнители, за да им дадат предимство пред своите конкуренти. Въпреки това, когато бъдещето е несигурно, рискът от загуба на ключови личности е особено голям. Тази статия предлага практически съвети, за да гарантирате, че организацията ви поддържа стабилни изпълнители през добрите и лошите времена .

 1. Споделете визията за бъдещето: Ако вашата организация преминава през труден период или е на ръба на голяма програма за промяна, е важно да споделите ключова информация със служителите на ранен етап. Фактите за ситуацията трябва да бъдат изяснени, включително:
 • причината (ите), поради която се случва конкретната промяна
 • визията, надеждите и очакванията за бъдещето
 • какво е заложено, ако промяната не продължи
 • как организацията планира да постигне целите си

Създавайки силна, убеждаваща визия за промяна, вашият топ талант ще има причина да остане и да види промените.

 1. Осигурете регулярна и ясна комуникация: По време на периоди на несигурност служителите могат да започнат да правят предположения – правилно или погрешно, относно случващото се. Има вероятност някои служители, включително вашите топ изпълнители, да се почувстват объркани и притеснени от това, което предстои. Редовната комуникация с ключова информация е от съществено значение, за да се сведе до минимум рискът от загуба на жизненоважни хора. Трябва да се осигури обучение, за да се гарантира, че мениджърите са напълно подготвени и способни да:
 • предоставят последователно и ясно съобщение за това, което предстои
 • отговарят на трудни въпроси бързо и точно – ако не са налични подробности, мениджърите трябва да бъдат честни и да уведомят служителите кога могат да очакват да бъдат информирани
 • Управляват на информационните пропуски и минимизират отрицателните слухове или клюки
 1. Уверете се, че лидерството е обединено: Силното, обединено лидерство е от съществено значение за поддържането на най-добрите таланти ангажирани. Вашите най-добри изпълнители бързо ще забележат дали лидерите са неискрени или несигурни, затова е важно да се гарантира, че лидерите остават позитивни и демонстриращи своята ангажираност към бъдещето на организацията. Обучавайте висшите ръководители, за да гарантирате, че те:
 • остават видими и достъпни през трудни моменти
 • са открити и честни и могат да признаят, че не знаят всички отговори
 • представят последователен, единен отговор на ключови въпроси и предизвикателства
 1. Направете задържането като основен приоритет: Когато пазарните условия са в състояние на поток, управлението на таланта често може да бъде забравено, тъй като други области имат предимство. Въпреки това запазването на най-добрите изпълнители е жизненоважен диференциал, тъй като организациите се борят за оцеляване и следователно талантът трябва да бъде бизнес приоритет. Някои организации създават вътрешна работна група за справяне и водене на проблеми със задържането, докато други, чрез изграждане на конкретни цели, свързани с изпълнението и управленските рамки, държат отговорни за запазването мениджърите. Мениджърите играят съществена роля като „шампиони за задържане“ и могат да повлияят и насърчат служителите да останат във вашата организация, като предоставят:
 • вълнуваща, предизвикателна работа
 • структурирани планове за кариерно развитие
 • коучинг и наставничество
 • подкрепяща работна среда и култура
 • редовно признаване на постиженията на служителите чрез похвала и положителна обратна връзка
 • възможност за редовни разговори между мениджър и служител
 1. Бъдете гъвкави: Във времена на икономическа несигурност много организации установяват, че трябва да правят повече с по-малко, което означава, че върху ключовите лица може да се окаже допълнителен натиск. Ако вашите топ изпълнители са помолени да работят по-усилено, важно е да вземете предвид техните нужди. Помислете за нуждите на баланса между професионалния и личния живот на вашите служители и дали бремето от допълнителни натоварвания може да бъде частично компенсирано чрез гъвкави условия на работа, докато ситуацията се подобри.
 2. Провеждане на интервюта „задържане“: По време на периоди на промяна много организации провеждат интервюта за задържане с ключови изпълнители. Служителите се консултират как се чувстват във връзка с настоящата среда, проблемите, които са най-важни за тях и какво ще ги насърчи да останат в организацията. Освен че карат служителите да се чувстват ценени, мениджърите могат да използват тези срещи за оценка на индивидуалните нужди за развитие и създаване на персонализирани планове за задържане. Не забравяйте, че служителите ще бъдат загрижени за въпросите, свързани със самите тях, напр. „Как ще се отрази това на мен?“, Затова е важно да провеждаме конкретни дискусии с ключови личности за това как организационните промени ще се отразят пряко върху тях.
 3. Бъдете креативни с награди: Има много нефинансови начини да се гарантира, че ключовите служители остават ангажирани. Проста словесна благодарност или писмена благодарствена бележка може да постигне много. Предоставянето на освежителни напитки или храна за тези, които работят дълги часове, е евтин начин да покажете признателност. Старшите ръководители могат също да помогнат за мотивиране на ключови служители и да повишат морала по време на напрегнато време, като правят лични посещения, пишат поздравителни писма или връчват награда на изпълнителния директор в знак на признание за специалните усилия на ключовите служители.

За да научите повече за лиреството заповядайте на някое от нашите предстоящи обучения по “Мениджмънт и Лидерство”

https://mgacademy.bg/management-and-leadership/

Източници:

 1. Joanne Sujansky, How to Lead, Motivate, and Retain Key Talent During Uncertain Times (8 July 2008). This article originally appeared at http://www.keygroupconsulting.com/