management-leadership-way-to-success

Мениджмънт и Лидерство – пътят към успеха!

Мениджмънт и Лидерство – пътят към успеха!

Ситуационните теории доказват, че съществува разлика между лидер и мениджър. Лидерските качества се определят въз основа на количеството контрол, което имат. Фокусират се предимно върху взаимоотношенията и имат второстепенно отношение към задачата. Лидерът дава насоки, лесно убеждава, но трудно се справя!

Съществуват 4 типа лидерски стилове:

  • Помагащ / подкрепящ (Facilitating) – винаги се допитва до служителите
  • Обучаващ (Coaching) – опитват се да мотивират и насърчават
  • Възлагащ / делегиращ (Delegating) – дава големи отговорности и очакват добри резултати
  • Управляващ / режисиращ (Directing) – дава точни инструкции и задачи, като има големи очаквания

С други думи, всеки стил на управление влияе по – различен начин на работната среда и нейната ефективност.

От друга страна мениджърът се намира в другата крайност. Той се учи да служи. Носи цялата отговорност. За него е важно изпълнението на задачата да е свършено в срок и според изискванията. Обръща по – малко внимание на групата и повече на задълженията.

Отбелязвам, че при лошия мениджмънт характерното положение е двама работят като един или по – малко!

Но какъв е пътят към успеха?

За да сме добри в мениджмънт управлението, трябва да сме по – малко и от двете! Да бъдем гъвкави, тези които могат да правят всичко. Ако сме мениджър и в екипа ни дойде лидер, трябва да му помагаме и подкрепяме. Лидерът има последователност – той казва ‘’след мен”. Мениджърът казва “напред”. И в двете ситуации всеки е уверен в действията си.

Управленското решение е избор на алтернативи, избор на определен подход. Перфектният мениджър е прецизен с вземането на решения. Той умее да преценява ситуацията и знае, кога да каже ‘’стига”.

Ако мениджърът Ви притежава аналитично мислене и най – важните конструктивни качества сте късметлии – работите във възможно най – добрата корпоративна среда.

За да научите повече за лиреството заповядайте на някое от нашите предстоящи обучения по “Мениджмънт и Лидерство”

https://mgacademy.bg/management-and-leadership/