change-management-employees-types

Видове служители при управление на промяната

Видове служители при управление на промяната

Като мениджъри ще се сблъскаме с определени видове служители. Важно е добре да определяме кои хора от екипа ни, в коя категория попадат, за да можем ефективно да ги управляваме и да сме наясно как ще им подейства промянaта.

Можем да разделим служители на:

Кръстоносци

Това са хората, които още от първи ден на промяната я приемат и дърпат като коне останалите. Те казват „Давай“, „Окей“ или „Правим го“ и се втурват отново оживено в работния процес.

Вярващите

Девизът им е „Добре, има промяна, ще и дам шанс!“

Чуват за какво става въпрос, донякъде разбират промяната и са склонни да се опитат да я приемат.

Циниците

Тяхното мото е „Не ме занимавай!“

Подхождат с ирония към промяната и изобщо не им минава през ума да се опитат да я разберат и приемат.

Криещите се

Те казват звучно „Ще опитам“, но изобщо не опитват, а се покриват.

Бунтовниците

Те са хората, които подкопават нещата. Не искат да приемат промяната и правят всичко в обратната посока.

Пакостниците

Те не само не приемат промяната, а започват да правят бели. Наричат се „Conscientious Objectors“ или още “The troublemakers”.

Дезертьорите

Те изслушват, каквото има да им се казва. Не е сигурно дали разбират промяната, но веднага се отказват. Те казва „Благодаря,ама не мерси, няма да го направя!“

За да научите повече за лиреството заповядайте на някое от нашите предстоящи обучения по “Мениджмънт и Лидерство”

https://mgacademy.bg/management-and-leadership/