top-talents

Управление на таланти – Пътят към запазването на топ таланта

Вашите топ служители са ключът към успеха. Но рискът от загубата им може да бъде голям. Ето как да защитите най-добрия си талант.

Защо трябва да се интересувате дали вашите топ изпълнители напускат? 

 • Те допринасят между 40% и 69% повече от средните изпълнители.
 • Първите 5% от изпълнителите произвеждат 26% от резултатите на организацията.
 • Те помагат на другите да се подобрят, като действат като ментори, обучители и модели за подражание.
 • За всеки един от най-добрите изпълнители, които напуснат, следват средно двама други изпълнители. 

Пет знака, че топ изпълнител може да напусне

 1. Оплакване за често изместващи се стратегически приоритети.
 2. Отхвърляне на по-слабо представящите се колеги.
 3. Показване на липса на ангажираност с разпределените им задачи и отговорности.
 4. Проблеми в работата или проекти извън тяхната основна зона на отговорност.
 5. Заявяване на липса на признание и награда за постиженията им.

Четири причини, поради които най-добрите изпълнители напускат

 1. Няма подходящи възможности за напредък в кариерата.
 2. Неадекватно заплащане или бонуси.
 3. Няма достатъчно предизвикателство.
 4. Няма достатъчно удоволствие от работата.

Най-добри съвети за запазване на най-добрите изпълнители 

 • Правете редовно похвали за добра работа.
 • Предлагайте предизвикателни проекти и задачи.
 • Осигурете възможности за развитие и кариерно израстване.
 • Редовно измерване на заплатите и управление на очакванията.

Какво трябва да правим

 • Разберете какво е най-важно за вашите най-добри изпълнители, напр. гъвкавост, допълнително изучаване и др.
 • Предизвикателства и ги използвайте, за да ги запазите.
 • Общувайте с най-добрите изпълнители повече, отколкото смятате, че трябва.

Какво не трябва да правим

 • Да забравяте, че удовлетворението от непосредствения шеф е от съществено значение, за да запазите най-добрите изпълнители.
 • Да забравяте, че: „Хората се присъединяват към компании, но напускат мениджъри“. 
 • Да мислете, че парите са единственият инструмент, който може да мотивира най-добрите изпълнители.

Вие ли сте мениджърът, който вашите топ изпълнители искат? 

Разберете от какво се нуждаят вашите най-добри служители с тези ключови драйвери за ангажираност на служителите:

 1. Честност. 90% от служителите искат това от своя мениджър. Бъдете толкова отворени, колкото можете.
 2. Справедливост. 89% искат мениджърът им да бъде справедлив. Така че да няма фаворити.
 3. Доверие. Над 86% искат да се доверят на своя мениджър. 
 4. Уважение. 84% искат да уважават – и да бъдат уважавани от своя мениджър. Бъдете добър модел и съобразителен колега.
 5. Надеждност. 81% от служителите, искат да знаят, че сте там за тях. Дръжте на думата си.
 6. Сътрудничество. 77%. Насърчете хората да споделят идеите си и ги обмислете внимателно.
 7. Истинност. 76% искат техният мениджър да е автентичен. Бъдете себе си (в рамките на разума!) в работата.
 8. Оценка. 74% от служителите се нуждаят от похвала за усилията си. Кажете „Благодаря!“ или „Страхотна работа!” за добре свършена работа.
 9. Отзивчивост. 74% искат техният мениджър да слуша, разбира и отговаря. 

Като мениджъри използвайте активното слушане по отношение на служителите си.

За да научите повече за лиреството заповядайте на някое от нашите предстоящи обучения по “Мениджмънт и Лидерство”

https://mgacademy.bg/management-and-leadership/

Източници:

 1. The Interview Group, Top Performers Research Paper (April 2014). Available at:www.interviewgroup.biz (accessed 19 September 2014).
 2. ‘The Real Reasons Your Employees Are Leaving’, Certus Sales Recruitment Blog (8 January 2013).Available at: http://www.salesrecruitmentblog.com/real-reasons-employees-leave (accessed 19 September 2014).
 3. Ernest O’Boyle Jnr and Herman Aguinis, ‘The Best and The Rest: Revisiting the Norm of Normality of Individual Performance’, Personnel Psychology (27 February 2012), Volume 65, Issue 1, pp 79-119. Available at: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1744-6570.2011.01239.x/full (accessed 19 September 2014).
 4. The Interview Group, Top Performers Research Paper (April 2014). Available at:www.interviewgroup.biz (accessed 19 September 2014).
 5. A my Gallo, ‘How To Keep Your Star Performers in Trying Times’, HBR Blog Network (9 December 2009). Available at: http://blogs.hbr.org/2009/12/retaining-star-performers-in-t/ (accessed 19 September 2014).
 6. Marcus Buckingham and Curt Coffman, First, Break All the Rules: What the World’s Greatest Managers Do Differently (Free Press Business, 1999)). 
 7. Terry Bacon, What People Want: A Manager’s Guide to Building Relationships That Work (Nicholas Brealey America, June 2011).