coaching-vs-mentoring

Разликата меджу коучинг и менторство

Коучингът и менторството са термини, които често се използват взаимозаменяемо. Въпреки, че границите между тях се размиват с течение на времето.

 • 76% от организациите в UK в момента предлагат обучения или менторство на своите служители 
 • 90% от организациите с над 2000 служители използват бизнес коучинг 
 • 71% от компаниите на Fortune 500 имат менторска програма. 

Какво имаме предвид под …

Коучинг

Коучингът се стреми към висока производителност и усъвършенстване в работата и обикновено се фокусира върху специфични умения и цели.

Менторство

Менторството е помощ от един човек на друг при извършване на значителни преходи в знанието, работата или мисленето. 

Каква е разликата?

Коучинг

 • Обикновено e краткосрочен. 
 • Има тенденция да бъде структуриран, с насрочени срещи.
 • Фокусира се върху сферите на развитие на работното място.
 • Ученето до голяма степен е фокусирано върху способностите.

Менторство

 • Често е свързан с дългосрочна връзка.
 • Може да бъде по-неофициално, със специални срещи.
 • Фокусира се върху кариерата и личностното развитие.
 • Обучението е фокусирано главно върху нагласите.

Помислете дали да използвате коучинг, когато:

 • Мениджърите или лидерите трябва да внесат значителни промени.
 • Талантливите служители не успяват да отговорят на очакванията. 
 • Мениджър или лидер прави прехода към по-стратегическа роля. 
 • Техническите експерти се нуждаят от помощ, за да развият своите управленски / междуличностни умения. 

Помислете дали да използвате менторство, когато: 

 • Търсите да развиете талант като част от планирането на приемствеността.
 • Искате да развиете членовете на екипа отвъд компетенции и умения.
 • Има нужда от запазване и прехвърляне на вътрешен опит и експертиза.
 • Искате да премахнете бариерите, които пречат на успеха на таланта от малцинствените групи.

Какви са ползите?

Коучинг

 • 70% от организациите казват, че коучингът е подобрил работата в тяхната организация.
 • 80% от компаниите казват, че подобрява самоувереността на тези, които са обучени.
 • 77% от ръководителите изпитват подобрени отношения с преките си доклади. 

Менторство

 • 77% от компаниите казват, че менторските програми са помогнали за увеличаване на задържането на служителите. 
 • 75% от ръководителите казват, че менторството играе ключова роля в кариерата им 

За да научите повече за лиреството заповядайте на някое от нашите предстоящи обучения по “Мениджмънт и Лидерство”

https://mgacademy.bg/management-and-leadership/

Източници:

 1. CIPD Learning and Development annual survey report 2014. Available at: http://www.cipd.co.uk/binaries/learning­and­development_2014.pdf (accessed 27 January 2015).  
 2. ‘ILM Coaching and Mentoring’. Available at: https://www.i­l­m.com/About­ILM/Work­with­us/coaching­and­mentoring (accessed 27 January 2015).  
 3. American Society of Training and Development (ASTD), cited in ‘Types of Companies That Should Have a Mentoring Program’. Available at: https://www.mentorcity.com/en/types­of­companies­that­should­have­a­mentoring­program (accessed 27 January 2015).  
 4. CIPD Coaching and Mentoring factsheet (revised September 2014). Available at: http://www.cipd.co.uk/hr­resources/factsheets/coaching­mentoring.aspx (accessed 27 January 2015).  
 5. Megginson and Clutterbuck (1995), cited in Mike Munro Turner, ‘Mentoring: an Overview’, Coach the Coach Issue 5, Fenman Ltd (2005). Available at: https://www.dur.ac.uk/resources/hr/mentoring/Mentoring­anOverviewMikeMunroTurner.pdf (accessed 26 January 2015).  
 6. Adapted from Jarvis (2004:20) and Benabou and Benabou (2000:2), cited in Dr Sandra Fielding, NHS Modernisation Agency Leadership Centre, ‘Literature Review: Coaching Effectiveness ­ a Summary’ (March 2005). Available at: http://literacy.kent.edu/coaching/information/Research/NHS_CDWPCoachingEffectiveness.pdf  
 7. The typical coaching relationship lasts between seven and twelve months. Source: Diane Coutu, and Carol Kaufmann, ‘What Can Coaching Do for You?’, Harvard Business Review (January 2009). Available at: https://hbr.org/2009/01/what­can­coaches­do­for­you/ar/1 (accessed 26 January 2015).  
 8. ‘The Differences Between Coaching & Mentoring’. Available at: http://www.management­mentors.com/resources/coaching­mentoring­differences/ (accessed 26 January 2015). Diane Coutu, and Carol Kaufmann, ‘What Can Coaching Do for You?’ Harvard Business Review (January 2009).  
 9. CIPD Coaching and Mentoring fact sheet (revised September 2014). Available at: http://www.cipd.co.uk/hr­resources/factsheets/coaching­mentoring.aspx (accessed 27 January 2015).  
 10. Ibid.  ‘The Differences Between Coaching & Mentoring’. Available at: http://www.management­mentors.com/resources/coaching­mentoring­differences/ (accessed 26 January 2015).  
 11. ‘Benefits of Using a Coach’. Available at: http://www.coachfederation.org/find­a­coach/benefits­of­coaching/ (accessed 26 January 2015).  Ibid. Manchester Inc. 2001 study, cited in ‘Industry Statistics’, Action Coach Executive Coaching. Available at: http://exec.actioncoach.com/industry­statistics.php (accessed 27 January 2015).  
 12. ASTD, cited in ‘Types of Companies That Should Have a Mentoring Program’. Available at: https://www.mentorcity.com/en/types­of­companies­that­should­have­a­mentoring­program (accessed 27 January 2015).  
 13. Ibid.  Lisa Quast, ‘How Becoming a Mentor Can Boost Your Career, Forbes (31 October 2011). Available at: http://www.forbes.com/sites/lisaquast/2011/10/31/how­becoming­a­mentor­can­boost­your­career/ (accessed 27 January 2015).