Анализ на конкуренцията

Защо Конкуренцията е Ключова Част от Бизнес Плана Ви

Разбирането на конкуренцията и как да се отличите от другите играчи на пазара е от съществено значение за успеха на вашия бизнес. Като част от вашия бизнес план, анализът на конкуренцията ви позволява да изградите стратегии за привличане на клиенти и устойчивост на пазара. Конкуренцията изисква сериозно проучване и анализ, като трябва да разгледате в дълбочина следните въпроси:

1. Идентификация на Главните Конкуренти:

 • Кой са основните ви конкуренти и къде се намират?
 • Каква е географската им обхват?

2. Силни и Слаби Страни на Конкурентите:

 • Какви са силните страни на всеки конкурент?
 • Какви са слабостите им, които могат да бъдат вашата възможност за предимство?

3. Планове за Бъдещ Растеж на Конкурентите:

 • Планират ли конкурентите ви да разширят бизнеса си?
 • Къде планират да разширят своята дейност?

4. Нови Конкуренти и Излизане от Пазара:

 • Има ли нови конкуренти, които се готвят да влязат на пазара?
 • Къде са локализирани?
 • Има ли конкуренти, които са прекратили дейността си в последните две години? Защо?

5. Очаквана Дял от Пазара и Ключови Конкурентни Стратегии:

 • Какъв дял от пазара очаквате да спечелите?
 • Какви са вашите ключови стратегии за конкуренция и за поддържане на растежа на бизнеса ви?


Анализът на конкуренцията е една от най-важните стъпки преди да започнем даден бизнес и е една от най-пренебрегваните части от бизнес плана. Този анализ ви предоставя ценна информация за усилията, които трябва да положите, за да създадете и поддържате успешен бизнес. Използвайки тази информация, можете да изградите по-силни стратегии за пазарен успех и да се отличите на пазара, като така осигурите траен успех за вашия бизнес.

Анализът на конкуренцията ви предоставя ценна информация за усилията, които трябва да положите, за да създадете и поддържате успешен бизнес. Използвайки тази информация, можете да изградите по-силни стратегии за пазарен успех и да се отличите на пазара, като така осигурите траен успех за вашия бизнес.